Koostööpartnerid

Tellijatena on meie partneriteks omavalitsused, ettevõtted ja eraisikud.
Teostame alltöövõttu peatöid tegevatele ettevõtetele.
Õppeasutustele pakume koostööd praktika läbiviimisel.