Tehtud tööd

2012 AASTAL TEOSTATUD

 • Lasteaed TRIIN õueala projekteerimine ja rajamine, Rakvere. Alltöövõtt, peatöövõtja AS Antaares
 • Vihula Mõisas haljastuse, katendite ja paeplaatidest põrandate rajamine. Alltöövõtt, peatöövõtja AS Restor
 •  Rakke Gümnaasiumi hoovi haljastus ja katendid. Peatöövõtt, tellija Rakke Vallavalitsus
 • Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooli hoonete pandused ja haljastus. Alltöövõtt, peatöövõtja AS Restor
 • Rakvrere Linnakalmistul I Maailmasõjas ja Vabadussõjas langenute hauade juurdepääsuteede rekonstrueerimine. Peatöövõtt, tellija Rakvere Linnavalitsus
 • Sõmerul, Ussimäel ja Uhtnas betoonkividest kõnnitee ja kergliiklustee killustikaluse rajamine. Peatöövõtt, tellija Sõmeru Vallavalitsus
 • Ubjas ja Ussimäel (Sõmeru vald) sõidutee äärekivide paigaldus. Alltöövõtt, peatöövõtja Viamer Grupp OÜ
 • Auveres Enefit õlitehases katendite rajamine. Alltöövõtt, peatöövõtja Lemminkäinen Eesti AS
 • Narvas Kalevi jalgpallistaadioni katenditööd. Alltöövõtt, peatöövõtja Lemminkäinen Eesti AS

2011 AASTAL TEOSTATUD

 • Vihula Mõisas haljastuse ja katendite rajamine. Alltöövõtt, peatöövõtja AS Restor
 • Sõmerul betoonkividest kõnnitee rajamine. Peatöövõtt, tellija Sõmeru Vallavalitsus
 • Rakkes Kase pargi katendid, muru rajamine ja paemüür. Peatöövõtt, tellija Rakke Vallavalitsus

 

 • Võsul ringristmiku kivikatendi tööd. Alltöövõtt, peatöövõtja AS Virumaa Teed

 

 2010 AASTAL TEOSTATUD